Gmina Gidle
sobota 21 kwietnia 2018 r., imieniny obchodzą: Jarosław, Konrad
BIP

Strona główna » GOPS Gidle » Realizacja Projektu z EFS » Aktualności

Aktualności

wielkość tekstu:A | A | A

07.05.2015r.

27 kwietnia rozpoczął się kurs „Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego  z wizytą studyjną”  -  w ramach którego odbędzie się wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego.

Natomiast w dniach 19.05-20.05. 2015 odbędzie się kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, którego celem jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi technikami udzialania pierwszej pomocy.

Cykl szkoleń w 2015 roku zakończy kurs ABC małego biznesu, który potrwa do 18.06.2015r.

 

15.04.2015r.

Uczestnicy projektu EFS  (15 osób)  rozpoczęli  udział w kursie „Pracownik administracyjno-gospodarczy” na którym będą zdobywali wiedzę na temat m.in. zakresu praw i obowiązków, organizacji pracy , odpowiedzialności, postępowania w razie wypadków i innych zagrożeń.

 

27.02.2015 r

 

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolenia dla 6 nowych uczestników projektu z zakresu aktywności zawodowej i diagnozy.

Następnie odbędą się następujące szkolenia:

- konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,

- konsultacje indywidualne z psychologiem,

- warsztaty aktywności psychologicznej.

Po zakończeniu tej części szkoleń dla wszystkich uczestników tj. 15 osób przewidziana są następujące szkolenia:

- pracownik administracyjno-gospodarczy,

- prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego z wizyta studyjną,

- ABC małego biznesu z podstawami księgowości i elementami BHP.

 

17.02.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy w Gidlach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym została wybrana oferta firmy "BAPEX" Anetta Pełka z Pajęczna

Pełna treść informacji zawarta jest w poniższym pliku

 informacja_o_wyniku_wyboru_464.pdf

05.02.2015

 

W dniu 5 lutego 2015 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wójtem Gminy Gidle został podpisany aneks do umowy na przedłużenie do 30.06.2015 roku realizacji projektu EFS  z 2014 roku pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W ramach przedłużenia realizacji projektu dokonano naboru 6 nowych osób , które będą przeszkolone  razem z osobami ,które uczestniczyły w projekcie w 2014 roku .

Uczestnicy projektu z 2014 roku  nie  będą ponownie uczestniczyć w szkoleniach z psychologiem i doradcą zawodowym.

 

22.12.2014 r

W dniu 18 grudnia 2014 roku w lokalu „Dom Weselny” w Gidlach odbyło się spotkanie o charakterze świątecznym dla beneficjentów projektu z okazji zakończenia szkoleń w  2014 roku . W spotkaniu uczestniczyli  beneficjenci projektu, personel projektu oraz władze Gminy .   Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznej realizacji działań w ramach projektu. Beneficjentom wręczone zostały zaświadczenia o ukończonych szkoleniach i kursach oraz  paczki świąteczne. Całemu spotkaniu towarzyszył znakomity nastrój wszystkich gości, który został uwieczniony na zdjęciach.

 

01.12.2014 r

 

Zakończono realizację szkoleń w ramach projektu w którym uczestniczyło 10 osób (4 mężczyzn i 6 kobiet) Uczestnicy odbyli  szkolenia  w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu określenia kwalifikacji zawodowych , trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, badania lekarskie z minimum sanitarnym, kurs prawa jazdy kat. B i C oraz szkolenia zawodowe : kurs opiekuna osoby starszej i zależnej, florystyka                          z elementami dekoracji stołów, kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymiana butli gazowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, obsługa stacji lpg, Kontynuowane było również zatrudnienie pracownika socjalnego w celu spełnienia wymogu organizacyjnego.

Projekt realizowany był z poszanowaniem zasady  równości szans kobiet i mężczyzn.

 

15.10.2014 r

 

W dniu 13 października 2014 roku  beneficjenci projektu wraz z osobami ze swojego otoczenia  a także 3 pracowników socjalnych  wzięli udział w wycieczce integracyjno- kulturalnej do Warszawy. Uczestnicy zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego  otwartego w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania. Muzeum to jest wyrazem hołdu warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę.

Następnie uczestnicy  odwiedzili  Sejm RP , gdzie zwiedzili galerię sali posiedzeń Sejmu, salę kolumnową, salę posiedzeń Senatu.

Po obiedzie, który uczestnicy skonsumowali  w Cafe Restauracja odbyło się zwiedzanie Telewizji Polskiej i Rynku Starego Miasta.

Wyjazd został zorganizowany w ramach działań o charakterze środowiskowym w projekcie .

Zdjęcia można obejrzeć w naszej Galerii

 

14.07.2014 r


Rozpoczęcie realizacji szkoleń- Po oficjalnym powitaniu przez kierownika/ koordynatora projektu  beneficjenci zapoznali się z planowanymi działaniami w ramach projektu w bieżącym roku.
Następnie 10 uczestników (6 kobiet i 4 mężczyzn) projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym „ w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach rozpoczęło szkolenia z zakresu doradztwa psychologicznego, odbędą się również konsultacje indywidualne z psychologiem (14.07-25.07.2014 r).
Następnie w dniach 28.07.2014 -31.07.2014 odbędą się warsztaty aktywności zawodowej i diagnozy.
Od 05.08.2014 realizowane będą szkolenia i kursy zawodowe.

 

26.06.2014 r


W dniu  09 czerwca 2014 r.  na podstronie  strony internetowej Urzędu Gminy Gidle  www.gidle.pl pod linkiem obrazkowym EFS w gminie Gidle zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert na    przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji:
- warsztaty aktywności zawodowej i diagnozy – dla 10 osób
- warsztaty aktywności psychologicznej – dla 10 osób
- indywidualne konsultacje z psychologiem – dla 10 osób
- indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego – dla 10 osób
- kurs operator wózków widłowych dla 3 osób
- kurs florystyka z elementami dekoracji stołów – dla 3 osób
- kurs opiekun osoby starszej i zależnej – dla 3 osób
- kurs prawa jazdy kat C - dla 1 osoby
- dodatkowo kurs obsługi stacji lpg – dla 4 osób
- dodatkowo kurs na prawo jazdy kat. B dla 2 osób
- dodatkowo  kurs sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera – dla 6 osób
 - dodatkowo  kurs minimum sanitarne – dla 10 osób
 w ramach realizowanego projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” .
Na wysłane zaproszenie odpowiedziała 1 firma - „Bapex” ul. Wrzosowa 7 , 98-330 Pajęczno, która przeprowadzi szkolenia za kwotę 30 800,00 zł.
Z firmą zostanie podpisana umowa na realizację szkoleń.

 14.04.2014 r

W dniu dzisiejszym Pani Wójt i Pani Skarbnik  udały się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w celu podpisania aneksu do umowy ramowej na  dofinansowanie realizacji w 2014 roku projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym „ W związku z powyższym będziemy przystępować zawierania kontraktów socjalnych z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie i  do organizowania szkoleń.
 
31.01.2014 r
 
29 stycznia 2014 r został złożony wniosek aplikacyjny na dofinansowanie realizacji projekt pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa  mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt ten realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Planuje się przeszkolić 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) . Wniosek opiewa na kwotę 103 632,05 zł .
 
2014 rok
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach informuje, że od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Ośrodek będzie realizował kolejny etap projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa  mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt ten realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn, w wieku aktywności  zawodowej (15-64) lata z terenu Gminy Gidle, które:
- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
- są bezrobotne, w tym długotrwale,
- są nieaktywne zawodowo,
- są zatrudnione, w tym rolników.
W ramach projektu będą przeprowadzone szkolenia z psychologiem, z doradcą zawodowym oraz szkolenia zawodowe  takie jak: nowoczesny sprzedawca, opiekun osób starszych i operator wózków widłowych lub inne  (zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu). Uczestnicy otrzymają  posiłki w trakcie zajęć, wsparcie finansowe w postaci zasiłków (celowe bądź okresowe),  pracę socjalnąa.
Dodatkowo planuje się umożliwienie uzyskania prawa jazdy kategorii B. Osoby chętne do udziału w szkoleniach proszone są o kontakt osobisty z GOPS w Gidlach lub telefoniczny, nr tel 33/3272 027   wew. 221.
 
20.12.2013 r

W dniu 20 grudnia 2013 roku w lokalu „Dom Weselny” w Gidlach odbyło się spotkanie o charakterze świątecznym dla beneficjentów projektu . Na spotkanie zostali zaproszeni beneficjenci projektu, personel projektu oraz władze Gminy (18 osób).   Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznej realizacji działań. Beneficjentom wręczone zostały zaświadczenia o ukończonych szkoleniach i kursach. Na zakończenie  uczestnicy projektu otrzymali również paczki świąteczne. Całemu spotkaniu towarzyszył znakomity nastrój wszystkich gości, który został uwieczniony na zdjęciach.

26.11.2013
 
24 listopada 2013 roku beneficjenci projektu oraz członkowie ich rodzin oraz pracownicy socjalni ( 22 osoby) wzięli udział w wyjeździe integracyjno - kulturalnym do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na sztukę wg Dan Goggina w reżyserii Mariusza Kiljana pt. „ „Siostrunie „ . Przez prawie 2 godziny z uznaniem podziwiano znakomite kreacje aktorskie w wykonaniu Katarzyny Żak, Jolanty Fraszyńskiej, Anny Dereszowskiej, Aleksandry Szwed, Roberta Rozmusa.   Po spektaklu wszyscy udali się   do  restauracji Arkadia  w Radomsku na kolację integracyjną. Wyjazd odbył się w ramach działań o charakterze środowiskowym  w projekcie.

 

14.10.2013 r
 
W ramach dodatkowych szkoleń rozpoczął się kurs – opiekunka osoby starszej i zależnej w której uczestniczą 3 Panie. Od 25.10.2013 r będzie realizowany kurs dla Panów - obsługa stacji gazowych lpg, a od 08.11.2013 r planuje się kurs – profesjonalny sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 3 Pań.
Od 03.12.2013 r dla wszystkich uczestników projektu będą prowadzone warsztaty kreowania własnego wizerunku z elementami wizażu.

01.10.2013

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 tys. euro udzielonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa nadana zamówieniu
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i kursów zawodowych w związku z realizacją Projektu pod nazwą „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY GIDLE ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA”
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 15701,67 zł
Procedura przeprowadzenia wyboru wykonawcy
Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  art. 4 pkt. 8  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, NR 182, poz. 1228 z 2011 r., Nr 5, poz. 13, Nr 28 poz. 143, Nr 87 poz. 484, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271, poz. 1529 /
Otwarcie ofert nastąpiło w dnia: 30.09.2013r.
Wpłynęły oferty następujących wykonawców

 

Lp.
Nazwa wykonawcy
Cena ofertowa
Kryterium
Ocena punktowa
1.
PPHU „Roma” Roman Mielczarek
Wiewiec 49
98-337 Strzelce Wielkie
18000,00 zł
cena
doświadczenie
certyfikat rzetelności
-
-
-
 
2.
PPH „Bapex” Anetta Pełka
Ul. Wrzosowa 7
98-330 Pajęczno
15600,00zł
cena
doświadczenie
certyfikat rzetelności
 
50
30
20
3.
Studium Edukacyjne „ SUKCES” dr inż. Fabian Andruszkiewicz
Ul. Racjonalizatorów 44
41-908 Bytom
21000,00 zł
cena
doświadczenie
certyfikat rzetelności
-
-
-

W wyniku oceny komisja wnioskuje o wybór oferty firmy:
PPHU „Bapex” Anetta Pełka
Ul. Wrzosowa 7
98-330 Pajęczno
Uzasadnienie:
Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w każdym z kryteriów oceny.

 

19.08.2013
 
W związku ze zwiększeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi środków na realizację projektu w 2013 roku ( zadanie 1 – aktywna integracja)   GOPS Gidle planuje dodatkowo przeprowadzić następujące szkolenia :
- kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 3 osób
- kurs opiekunka osoby starszej i zależnej dla 3 osób
- kurs obsługa stacji gazowych lpg dla 4 osób
- warsztaty kreowania własnego wizerunku z elementami wizażu   dla 10 osób
Ponadto zaplanowano 10 talonów na usługi fryzjerskie dla uczestników projektu.
 
05.08.2013
 
W ramach realizacji w 2013 roku projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” od 05.08.2013 roku rozpoczęło się szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczny w którym uczestniczy 1 osoba , kurs potrwa do 17.07.2013 r. Planuje się, że Pani która ukończy ten kurs zostanie skierowana na staż do zakładu kosmetycznego by nabrać doświadczenia w tym kierunku.
Kolejnym szkoleniem w okresie 19.08 – 28.08.2013 r będzie kurs kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymiana butli gazowych. W kursie będzie uczestniczyło 4 Panów.
Ponadto planuje się następujące szkolenia zawodowe:
- obsługa kasy fiskalnej , fakturowanie komputerowe z minimum sanitarnym – 3 osoby
- prawo jazdy kat.B – 3 osoby
- kucharz małej gastronomii z elementami cateringu i minimum sanitarnym – 2 osoby

 09.07.2013 r

Rozpoczęcie realizacji szkoleń- Po oficjalnym powitaniu przez kierownika/ koordynatora projektu  beneficjenci zapoznali się z planowanymi działaniami w ramach projektu w bieżącym roku.
Następnie 10 uczestników (6 kobiet i 4 mężczyzn) projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym „ w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach   rozpoczęło szkolenia z zakresu doradztwa psychologicznego i zawodowego oraz konsultacje indywidualne z psychologiem.
Szkolenia potrwają do 17.07.2013 r.

02.07.2013 r

W dniu 12 czerwca GOPS Gidle wysłał zapytanie ofertowe  do 3 firm szkolących  na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji:
- warsztaty aktywności zawodowej i diagnozy – dla 10 osób
- warsztaty aktywności psychologicznej – dla 10 osób
- indywidualne konsultacje z psychologiem – dla 10 osób
- indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego – dla 10 osób
- kurs operator wózków widłowych dla 4 osób
- kurs kucharz małej gastronomii  z elementami cateringu - dla 2 osób
- kurs obsługa kasy fiskalnej, fakturowania komputerowego, minimum sanitarne – dla 3 osób
- kurs kosmetyczny – dla 1 osoby
- dodatkowo kurs na prawo jazdy kat. B dla 3 osób
 w ramach realizowanego projektu    „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym „ .
Na wysłane zaproszenie odpowiedziały wszystkie 3 firmy. Najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma PPHU „Bapex” ul. Wrzosowa 7 , 98-330 Pajęczno – 36 300,00 zł.
Z firmą zostanie podpisana umowa na realizację szkoleń.

13.06.2013 r

W dniu dzisiejszym Pani Wójt i Pani Skarbnik  udały się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w celu podpisania aneksu do umowy ramowej na  dofinansowanie realizacji w 2013 roku projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym „ W związku z powyższym przystępujemy do organizowania szkoleń.


16.05.2013 r

W dniu dzisiejszym  otrzymaliśmy informację, że  wniosek  o dofinansowanie  realizacji projektu został zatwierdzony  i obecnie  oczekujemy na podpisanie umowy. Wniosek opiewa na łączną kwotę 130 340,00 zł.
Projektem zamierza się objąć 10 osób (4 mężczyzn i 6 kobiet), korzystających z różnych form pomocy Społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które wymagają intensywnej aktywizacji i wyrażają gotowość do współpracy w zakresie zmiany swojej sytuacji życiowej. Z uczestnikami projektu będą podpisane kontrakty socjalne w ramach, których zaoferowano szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, badania lekarskie i szkolenia zawodowe .
W bieżącym roku w ramach upowszechniania pracy socjalnej będzie kontynuowane zatrudnienie pracownika socjalnego.


20 Marzec 2013

15.02.2013 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach  złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „ Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Gidle  zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wniosek spełnił kryteria formalne i został przekazany do  oceny merytorycznej.

29 Styczeń 2013
W związku z realizacją w 2013 roku  projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach prowadzi  nabór osób chętnych do udziału w projekcie, które jednocześnie spełniają poniższe wymagania formalne:
• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy Społecznej,
• znajdują się w wieku aktywności zawodowej, są osobami bezrobotnymi lub  nieaktywnymi zawodowo lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
• posiadają wykształcenie najwyżej średnie, lub nie przystosowane do lokalnego rynku pracy,
• nie korzystają z takich samych świadczeń w innych projektach POKL
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się   do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gidlach;  w godzinach od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie  (34)3272 027  wew.221  kom.798260591

12.12.2012r.
W dniu 08 grudnia 2012 roku (sobota) w lokalu „Dom Weselny” w Gidlach odbyło się spotkanie o charakterze świątecznym dla beneficjentów projektu. Na spotkanie zostali zaproszeni beneficjenci projektu, personel projektu oraz władze Gminy.   Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznej realizacji działań. Beneficjentom wręczone zostały zaświadczenia o ukończonych szkoleniach i kursach. Na zakończenie  uczestnicy projektu otrzymali również paczki świąteczne. Całemu spotkaniu towarzyszył znakomity nastrój wszystkich gości, który został uwieczniony na zdjęciach.

 
26.11.2012r.
Zakończyły się prawie wszystkie szkolenia zawodowe w ramach projektu (trwa jeszcze tylko kurs na prawo jazdy kat.C , który zakończy się 09.12.2012 r) . Uczestnicy projektu – kobiety i mężczyźni – 9 osób ukończyło następujące szkolenia: kucharz małej gastronomii z elementami cateringu - 4 osoby, pracownik administracyjno- biurowy - 1 osoba,  operator wózków jezdniowych - 3 osoby, prawo jazdy  kat. C – 1 osoba

 
25.10.2012 r.
W dniu wczorajszym tj. 24 października 2012 roku beneficjenci projektu oraz członkowie ich rodzin wzięli udział w wyjeździe integracyjno - kulturalnym do Miejskiego Domu Kultury w radomsku na sztukę wg Nelli Simon w reżyserii Cezarego Morawskiego pt. „Bożyszcze Kobiet. Celem wy6jazdu była integracja grupy. Wyjazd odbył się w ramach działań o charakterze środowiskowym w projekcie.

 


15.10.2012  r.

 

Rozpoczynają się kolejne szkolenia w ramach projektu. Są to szkolenia zawodowe. Przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:
- kucharz małej gastronomii z elementami cateringu od 17.10.2012 r.
- pracownik administracyjno-biurowy od 22.10.2012 r.
- operator wózków jezdniowych od 15.11.2012 r.
- prawo jazdy kat. C bez kwalifikacji wstępnej – od 24.11.2012 r
Wszystkie szkolenia przeprowadzi firma szkoleniowa APUS z Częstochowy, ul. Dąbrowskiego 7.

 


04.10.2012 r

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania ofertowego na szkolenia zawodowe w ramach realizowanego projektu EFS „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 
GOPS Gidle wysłał zapytania ofertowe do 6 firm prowadzących szkolenia zawodowe :
ENVIRO -Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
PROGRES - ul. Łódzka 24 ,   95-040 Koluszki
APUS       - ul. Gruszowa 9   , 42-200 Częstochowa
Ośrodek Szkoleniowy „AT”    - ul. Żeromskiego 2, 26-300 Opoczno 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Majorat 14 , 98-300 Pajęczno
Centrum Kształcenia Ustawicznego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców ul. Reymonta 12 , 97-500 Radomsko
Na zapytanie odpowiedziały 2 firmy, do realizacji szkoleń wybrano firmę szkoleniową  PHU ”APUS” z Częstochowy , która zaproponowała najniższą cenę i spełnia wymogi określone  w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 
 
W dniach 03-04.08.2012 r w ramach działań o charakterze środowiskowym (Zadanie 4 ) realizowanego w bieżącym roku  projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” odbył się wyjazd integracyjno-edukacyjny uczestników szkoleń , osób z ich otocznia , pracowników socjalnych i kierownika-koordynatora projektu w sumie 28 osób do Pszczyny-Inwałdu-Krakowa-Wieliczki.
- w Pszczynie zwiedzano Zamek – dawną rezydencję magnacką na Górnym Ślasku powstałą w XI lub XII wieku, ciągle przebudowywaną przez kolejnych właścicieli.
- w Inwałdzie zwiedzano park miniatur - pomysłowo zaprojektowane alejki prowadzą turystów do kolejnych państw i ich cennych zabytków. W parku znajduje się ponad 50 modeli najsławniejszych cudów architektonicznych świata , między innymi.: Koloseum. Krzywa wieża w Pizie, Statua Wolności, Bazylika św. Piotra, Wierza Eiffla itp.
-w Krakowie zwiedzano między innymi Bazylikę Mariacką, Rynek, Sukiennice, Wawelskie Wzgórze z Królewskim Zamkiem i Gotycką Katedrą.
- Wieliczka to koniec trasy wycieczkowej – zwiedzano kopalnię soli. Udostępniony do zwiedzania fragment kopalni liczy 3,5 km długości.
Zwiedzanie wymienionych atrakcji odbywało się z przewodnikem, uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie i nocleg.

 

 

 


 

25.07.2012
 
W dniach 18.07.2012 r i 25.07.2012 r w ramach realizowanego projektu odbyły się zajęcia z zakresu wizażu i autoprezentacji. Natomiast w dniach od 26.07.2012 r do 31.07.2012 r odbywał się będzie kurs podstaw obsługi komputera.

 


 

02.07.2012 
Dla 7 uczestników projektu (5 kobiet i 2 mężczyzn) został zaplanowany kurs na prawo jazdy kat.B . Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych. W ramach projektu zostaną sfinansowane badania lekarskie i opłacony 1 egzamin końcowy.
 
Kurs rozpoczyna się 2 lipca w Żytnie , a uczestnicy będą dowożeni przez firmę szkolącą.
Zajęcia teoretyczne potrwają do 12.07.2012 r natomiast zajęcia praktyczne planuje się ukończyć we wrześniu.  
06.06.2012
 
W tym dniu po zajęciach z psychologiem zostało zorganizowane uroczyste spotkanie integracyjne uczestników szkoleń z pracownikami socjalnymi i kierownikiem- koordynatorem projektu. Podczas spotkania beneficjenci zapoznali się z planowanymi działaniami w ramach projektu w bieżącym roku.
 

Dla 7 uczestników projektu (5 kobiet i 2 mężczyzn) został zaplanowany kurs na prawo jazdy kat.B . Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych. W ramach projektu zostaną sfinansowane badania lekarskie i opłacony 1 egzamin końcowy.
 
Kurs rozpoczyna się 2 lipca w Żytnie , a uczestnicy będą dowożeni przez firmę szkolącą.
Zajęcia teoretyczne potrwają do 12.07.2012 r natomiast zajęcia praktyczne planuje się ukończyć we wrześniu. 

30.05.2012 r
 
W ramach projektu EFS „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” w dniu dzisiejszym rozpoczął się   cykl szkoleń z poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego oraz konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. Zajęcia potrwają do końca czerwca.
 
 
 Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej postępowania w sprawie  przeprowadzenia warsztatów psychologicznych, indywidualnych  konsultacji  psychologicznych, indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, wizażu, kursu prawa jazdy kat.B oraz kursu komputerowego dla 9 osób (5 kobiet i 4 mężczyzn - w tym 1 osoba niepełnosprawna)  związku z realizacją projektu pt. ”Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle  zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania  wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „APUS” Robert Meller
W Częstochowie
Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.
 
 
 
W tym dniu GOPS Gidle wysłał zapytania ofertowe do następujących firm szkoleniowych:
1. Centrum „Progres” Koluszki , ul. 11 Listopada 41
2. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie
3. ENVIRO Al. Piłsudskiego 12 Łódź
4 .Predsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „APUS” w Częstochowie
5. CKU Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
 
GOPS zamierza zorganizować szkolenia, warsztaty psychologiczne, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, kurs komputerowy, wizaż dla 9 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 1 osoby niepełnosprawnej) oraz kurs na prawo jazdy kat. B dla 7 osób.
W skład usługi wchodzą:
1.       Warsztaty psychologiczne grupowe dla 9 osób w wymiarze 30 godzin.
2.       konsultacje indywidualne z psychologiem dla 9 osób min.5h/os - 45 godzin
Zakres tematyczny: motywowanie do aktywności, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podejmowania nowych wyzwań, budowanie własnej wartości, autoprezentacja, praca nad komunikacją interpersonalną, umiejętnością pracy w grupie, sposoby godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, podział obowiązków domowych, kwestie równouprawnienia, dyskryminacji,
3.       Warsztaty grupowe aktywnego poszukiwania pracy dla 9 osób w wymiarze - 30godzin
4.       Poradnictwo indywidualne z doradcą zawodowym dla 9 osób (min.5h/os) – 45 godzin
Zakres tematyczny: umiejętność pisania CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność poruszania się po rynku pracy, analiza ofert pracy, tworzenie indywidualnych dokumentów aplikacyjnych pod kątem konkretnych ofert, określenie ścieżki rozwoju zawodowego, problematyka dyskryminacji w miejscu pracy, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, m.in. pojęcie szklanego sufitu, mobbingu.
5.       Kurs „Podstawy obsługi komputera” dla 9 osób w wymiarze – 30 godzin
Zakres tematyczny: obsługa poczty internetowej, podstawowych aplikacji biurowych (Word, Excell) , korzystanie z Internetu w celu poszukiwania pracy.
6.       Prelekcje prowadzone przez wizażystę dla 9 osób w wymiarze – 20 godzin
Zakres tematyczny: jak dbać o wygląd, rady dotycz. ubioru, autoprezentacji, zasad wizerunku.
7.       Szkolenie grupowe podnoszące umiejętności przydatne w rodzinie – problematyka przemocy dla 9 osób w wymiarze – 24 godziny.
Zakres tematyczny: między innymi zarządzanie budżetem domowym, sytuacje kryzysowe w rodzinie, problematyka przemocy.
8.       kurs prawa jazdy kat. B dla 7 osób – ok. 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.
Przyjmuje się, że 1 godzina   = 45 minut.
Wykonawca powinien zapewnić:
-         kadrę trenerską do każdej z w/w usług,
-         materiały szkoleniowe oraz notatnik i długopis dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu oraz dodatkowo po 1 takim komplecie do każdej z w/w usług dla osoby monitorującej przebieg zajęć,
-         w przypadku kursu komputerowego sala szkoleniowa wraz z niezbędnym do przeprowadzenia zajęć sprzętem (m.in. 1 stanowisko komputerowe dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu)
-         w przypadku kursu na prawo jazdy kat. B należy: sfinansować i zorganizować jeden egzamin praktyczny i teoretyczny dla każdego uczestnika, zorganizować i sfinansować badanie lekarskie,
-         w przypadku dojazdu uczestników na zajęcia do państwa instytucji należy zapewnić zwrot kosztów dojazdu / kurs na prawo jazdy kat. B/,
-         przygotowanie i wydanie zaświadczeń/certyfikatów/dyplomów potwierdzających nabycie określonych kwalifikacji i ukończenie udziału w każdej z w/w usług,
-         ubezpieczenie od NNW uczestników/uczestniczek projektu,
-         cateringu w każdym dniu przeprowadzania zajęć  w postaci 1 gorącego posiłku (drugie danie wraz z kompotem – spotkania grupowe) oraz 2 przerw (kawa, herbata, sok, woda mineralna, ciastka, owoce),
-         przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć / listy obecności z każdego spotkania, pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, opracowanie i przeprowadzenie ankiet na początku i na końcu szkolenia, dziennik zajęć.
-         Przedłożenia harmonogramu zajęć przed podpisaniem umowy.
Dodatkowe informacje:
Termin realizacji usług: maj – wrzesień  2012 r.
Wszystkie szkolenia powinny się odbywać na terenie gminy Gidle za wyjątkiem kursu na prawo jazdy.   Koszt wynajmu sali ponosi instytucja szkoląca.
 
Zwracam się z prośbą o podanie ceny netto i brutto za całość wykonanej usługi w rozbiciu na poszczególne zadania wg. załączonego formularza ofertowego 
    Podstawowym kryterium jest cena brutto i netto za realizację całego zadania  oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,   jak  również doświadczenie w realizacji projektów EFS.
 
 Oferty szkoleniowe proszę przesłać wg załączonego formularza pocztą elektroniczną na adres zofia.michon@gidle.pl lub gops@gidle.pl lub" target=_new>href="mailto:gops@gidle.pl">gops@gidle.pl lub faxem na nr. 034- 3272-027 lub 034-3272-886 w terminie do dnia 17.05.2012 r
Oferent zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty droga elektroniczną lub telefoniczną.
 

 


20.03.2012 r
Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek został zatwierdzony w dniu 02.03.2012 r i oczekujemy na podpisanie umowy. Wniosek opiewa na łączną kwotę 155 130,09 zł.
Projektem zamierza się objąć 9 osób (4 mężczyzn i 5 kobiet), korzystających z różnych form pomocy Społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które wymagają intensywnej aktywizacji i wyrażają gotowość do współpracy w zakresie zmiany swojej sytuacji życiowej. Z uczestnikami projektu będą podpisane kontrakty socjalne w ramach, których zaoferowano szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu określenia kwalifikacji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, podstawy obsługi komputera, usługi fryzjerskie, badania lekarskie i szkolenia zawodowe .
W bieżącym roku w ramach upowszechniania pracy socjalnej będzie kontynuowane zatrudnienie pracownika socjalnego

 

 

 


  
30.12.2011 r
W dniu wczorajszym zakończył się kurs prawa jazdy kat.B . Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia oraz zostały wyznaczone terminy egzaminu państwowego.
 
Wniosek aplikacyjny na 2012 rok złożony w listopadzie 2011 roku  spełnił wymagane kryteria formalne i obecnie oczekujemy na ocenę merytoryczną , której wyniki poznamy do 10 stycznia 2012 roku.

19.12.2011
15 grudnia w Domu Weselnym w Gidlach  dla uczestników i personelu projektu oraz władz gminy zorganizowano spotkanie Wigilijne na którym podsumowano realizację projektu w 2011 roku. Na ukończeniu jest kurs na prawo jazdy. Uczestnikom szkoleń zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zawodowych oraz paczki świąteczne.
Wszystkim uczestnikom pogratulowano wytrwałości.

21.11.2011
Uczestnicy projektu z naszej gminy ukończyli już kursy zawodowe:
w dniu 28 października 2011 roku kurs kucharz małej gastronomii,
w dniu 29 października 2011 roku kurs operatora wózków widłowych,
w dniu 31 października 2011 roku kurs kosmetyczny,
w dniu 03 listopada 2011 roku kurs technolog robót wykończeniowych.
Obecnie trwa jeszcze kurs na prawo jazdy kat.B.
 
W miesiącu listopadzie Ośrodek Pomocy złożył wniosek aplikacyjny na 2012 rok.
Wsparciem planuje się objąć 9 osób ( 5 kobiet i 4 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nieaktywnych zawodowo. w tym 1 osobę niepełnosprawną.
Planuje się umożliwienie uczestnikom projektu uzyskanie prawa jazdy kat.B. natomiast szkolenia zawodowe będą dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników. Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, wizażysty. Będzie możliwość skorzystania z usług fryzjera i nabycia umiejętności z zakresu obsługi komputera w celu poszukiwania pracy. Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gidlach celem uzyskania szczegółowych informacji.   

26.09.2011
30 września w ramach realizowanego w roku bieżącym projektu EFS rozpocznie się kurs na prawo jazy kat. B, a od 10 października szkolenia w zawodach : operator wózków widłowych – miejsce szkolenia Częstochowa ul. Tartakowa 2/4, kucharz małej gastronomii – miejsce szkolenia teoretycznego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 7, zajęcia praktyczne – Częstochowa ul. Worcella 1, kosmetyczny – Częstochowa Al. Wolności 22 /B, technolog robót wykończeniowych – miejsce szkolenia Częstochowa ul. Łukasińskiego 32/38 i Janów ul. Leśna 6. Uczestnicy szkoleń będą mieli zwrócone koszty poniesione na dojazdy.

 

 

 

09.08.2011
GOPS Gidle wysłał zapytania ofertowe do 4 firm prowadzących szkolenia zawodowe :
ENVIRO -Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
PROGRES - ul. Łódzka 24 ,   95-040 Koluszki
APUS       - ul. Gruszowa 9   , 42-200 Częstochowa
Ośrodek Szkoleniowy „AT”    - ul. Żeromskiego 2, 26-300 Opoczno 
Na zapytanie odpowiedziała 1 firma, która przystąpi do realizacji szkoleń. Firmą realizującą szkolenia jest PHU ”APUS” z Częstochowy.

 


 

18 lipiec 2011r
W dniu 14 lipca 2011  r zakończyły się szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” . Szkolenie zakończyło 8 osób / 4 kobiety i 4 mężczyzn/. W ramach szkolenia odbyły się:
-warsztaty z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach którego zostały określone potrzeby szkoleniowe uczestników projektu,
-szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu w celu poszukiwania pracy,
- autoprezentacja i wizaż.
Na podstawie indywidualnego planu działania określono następujące potrzeby szkoleniowe:
- 3 osoby – szkolenie Kucharz małej gastronomii
- 3 osoby – szkolenie  Obsługa wózka widłowego
- 1 osoba – szkolenie Technolog robót wykończeniowych lub Palacz co.
- 1 osoba – szkolenie – kurs Kosmetyczny.
W tym dodatkowo 5 osób- kurs prawa jazdy kat. B.

 


 

20.06.2011
W dniu 16 czerwca 2011 roku uczestnicy szkoleń w ramach realizowanego projektu uczestniczyli wraz z pracownikami socjalnymi GOPS Gidle w wycieczce do Sandomierza.
Wyjazd pozwolił na bliższe zapoznanie się uczestników szkoleń oraz pracowników socjalnych w sytuacji mniej formalnej , co pozwoliło na zbudowanie silniejszych więzi w grupie.

 


 

11.05.2011 r.
W dniu 27 kwietnia 2011 roku GOPS Gidle wysłał zapytania ofertowe o przeprowadzenie szkoleń z zakresu poradnictwa psychologicznego, zawodowego do 4 firm zajmujących się szkoleniami. Na wysłane zapytania odpowiedziały 3 firmy :
1. PHU APUS Częstochowa
2. ENVIRO Łódź
3. CREATOR Sp. z o.o. Lublin
Do przeprowadzenia szkoleń wybrano firmę PHU APUS z Częstochowy , która zaproponowała  najniższą cenę za szkolenia i spełniała wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
04.04.2011 r
Od 1 kwietnia w ramach realizowanego projektu w celu spełnienia wymogu organizacyjnego został zatrudniony pracownik socjalny. Poniesiono koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy dla nowozatrudnionej osoby /zakupiono biurko, komputer, fotel/ 
 
07.03.2011 r
Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek został zatwierdzony  w dniu 03.03.2011 r i oczekujemy na podpisanie umowy. Wniosek opiewa na łączną kwotę 142.373,33 zł.
Projektem zamierza się objąć 8 osób (4 mężczyzn i 4 kobiety), korzystających z różnych form pomocy Społecznej, które wymagają intensywnej aktywizacji i wyrażają gotowość do współpracy w zakresie zmiany swojej sytuacji życiowej.  Z uczestnikami projektu będą podpisane  kontrakty socjalne w ramach, których zaoferowano szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu określenia kwalifikacji zawodowych , trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, badania lekarskie i szkolenia zawodowe .
W bieżącym roku w ramach upowszechniania pracy socjalnej zaplanowano zatrudnienie pracownika socjalnego.

  
 
27.01.2011 r
Nowa edycja projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym"
GOPS w Gidlach informuje, że w 2011r. będzie po raz kolejny realizował projekt systemowy "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym". W ramach Projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń zawodowych: nowoczesny sprzedawca, kosmetyczka i operator wózków widłowych. Planuje się również umożliwienie 3 uczestnikom uzyskania prawa jazdy kategorii B. Osoby bezrobotne zainteresowane nabyciem uprawnień do wykonywania w/w zawodów proszone są zgłaszania się w GOPS w Gidlach celem uzyskania dodatkowych informacji.

  
Gidle. dnia 14.12.2010r.
W dniu 10.12.2010 r w Restauracji w Gidlach odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne uczestników szkoleń i  personelu projektu z władzami Gminy Gidle. Z tej okazji osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymały również paczki świąteczne.
 
 


Gidle, dnia 5.11.2010r.
W dniu 03.11.2010 r z okazji pomyślnego zakończenia szkoleń w ramach projektu EFS odbyło się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gidlach  spotkanie uczestników szkoleń z pracownikami socjalnymi . Przy skromnym poczęstunku zebrani wymienili się spostrzeżeniami i wiedzą jaką zdobyli podczas uczestnictwa w szkoleniach.
 

Gidle, dnia 29.10.2010r.
Zakończyły się szkolenia w zakresie  aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zaplanowane na 2010 r w ramach realizowanego projektu EFS Aktywizacją objęto 7 osób (3 mężczyzn i 4 kobiety). Uczestnicy odbyli  szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje  z doradcą zawodowym w celu określenia kwalifikacji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, badania lekarskie i szkolenia zawodowe - obsługi wózków widłowych i nowoczesny sprzedawca . Szkolenia trwały od maja do 9 października i zostały już zakończone, uczestnicy otrzymali stosowne dokumenty potwierdzające uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Gidle, dnia 20.09.2010 r
W dniu dzisiejszym rozpoczęło się szkolenie zawodowe teoretyczne i praktyczne dla 3 mężczyzn w zawodzie kierowca operator wózków widłowych , które potrwa do 09.10.2010 r. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Szkolenie odbywa się w Częstochowie
 
Gidle, dnia 25.08.2010 r
Rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla 4 osób w zawodzie nowoczesny sprzedawca, realizowane w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” które potrwają do połowy września 2010 r. Uczestniczki dojeżdżają na szkolenia do Częstochowy.

 
Gidle, dnia 23.08.2010 r
GOPS Gidle wysłał zapytania ofertowe do 4 firm prowadzących szkolenia zawodowe w zawodach nowoczesny sprzedawca i kierowca operator wózków widłowych.
Na zapytanie odpowiedziała 1 firma, która przystąpi do realizacji szkoleń. Firmą realizującą szkolenia jest PHU ”APUS” z Częstochowy.                                                     

 
Gidle, dnia 30.06.2010r.
 
W dniu 30.06.2010 r zakończyły się szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” . Szkolenie zakończyło 7 osób / 4 kobiety i 3 mężczyzn/. W ramach szkolenia odbyły się:
-warsztaty z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach którego zostały określone potrzeby szkoleniowe uczestników projektu,
-szkolenie z zakresu obsługi komputera i internetu w celu poszukiwania pracy,
- autoprezentacja i wizaż.
Na podstawie indywidualnego planu działania określono następujące potrzeby szkoleniowe:
- 4 osoby – szkolenie „Nowoczesny sprzedawca” z obsługą kasy fiskalnej
- 3 osoby – szkolenie  „Obsługa wózka widłowego”

Gidle, dnia 25.05.2010r.
W dniu 28 maja br rozpoczęły się szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W sumie w miesiącach maj i czerwiec odbędzie się 8 spotkań grupowych i 9 spotkań w ramach konsultacji indywidualnych. Spotkania odbywać się będą w Sali GOK Gidle przy ul. Pławińskiej 22


Gidle, dn. 21.05.2010
 

 

 

 

 W dniu 10 maja 2010 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi Pani Wójt i Pani Skarbnik podpisały aneks do umowy na dofinansowanie w bieżącym roku realizacji projektu  EFS pt.” Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 


Gidle, dn.  16.03.2010 r

Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek został zatwierdzony  w dniu 16.03.2010 r  i oczekujemy na podpisanie umowy. Wniosek opiewa na łączną kwotę 70.683,35 zł.
Projektem zamierza się objąć 7 osób (3 mężczyzn i 4 kobiety), korzystających z różnych form pomocy Społecznej, które wymagają intensywnej aktywizacji i wyrażają gotowość do współpracy w zakresie zmiany swojej sytuacji życiowej.  Z uczestnikami projektu będą podpisane  kontrakty socjalne w ramach, których zaoferowano szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu określenia kwalifikacji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, badania lekarskie i szkolenia zawodowe

   
Gidle, dn. 29.01.2010 r
  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach w bieżącym roku będzie kontynuował realizację projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” , Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi w dniu 21.12.2009 r  spełnił wymagane kryteria formalne , został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Informatycznym i przekazany do oceny merytorycznej

 
Gidle, dn. 14.12.2009
W dniu 18.11.2009 r zakończyły się szkolenia zawodowe w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” . Szkolenie zakończyło 10 osób w tym:
- 2 osoby - szkolenie - „Kucharz małej gastronomii”
- 4 osoby – szkolenie „Nowoczesny sprzedawca”
- 1 osoba – szkolenie „Kurs komputerowy”
- 1 osoba – szkolenie „Kurs kosmetyczny”
- 1 osoba – szkolenie „ Opiekunka środowiskowa”
- 1 osoba – szkolenie „ Florystyka”
Uczestnicy szkoleń otrzymali stosowne zaświadczenia o uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych.
Należność za szkolenia została uregulowana zgodnie z wcześniej zawartą umową.
Wszystkie działania w ramach projektu zaplanowane do realizacji we wniosku o dofinansowanie na 2009 rok zostały zakończone pomyślnie.
Z okazji zakończenia realizacji projektu w 2009 roku 9 grudnia br zostało zorganizowane uroczyste spotkanie wigilijne uczestników szkoleń i personelu projektu z władzami naszej gminy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z podsumowania projektu - galeria zdjęć

Gidle, dn. 20.10.2009
Od 21 października 2009 r rozpocznie się kurs kosmetyczny dla 1 uczestniczki. Zajęcia będą prowadzone w Częstochowie do 18 listopada.
Ponadto w dniach 26 września, 3 i 10 października bieżącego roku dla  4 uczestniczek szkolenia Pt. Nowoczesny sprzedawca został przeprowadzony kurs obsługi kasy fiskalnej.

 
Gidle, dn. 30.09.2009
W dniu dzisiejszym rozpoczęło się szkolenie w zakresie florystyki, w którym uczestniczy  1osoba. Szkolenie odbędzie się w kwiaciarni w Gidlach i potrwa do 21 października.

 
Gidle, dn .10.09.2009
10 września 2009 roku rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną”, które potrwa do 8 października 2009 r. W szkoleniu uczestniczy 1 osoba, która na zajęcia będzie dojeżdżać do Częstochowy.
12 września rozpocznie się szkolenie zawodowe „Kucharz małej gastronomii” w którym uczestniczą 2 osoby. Szkolenie będzie realizowane w Częstochowie i potrwa do 7 listopada 2009 r. Natomiast od 14 września do 7 października 2009 r realizowane będzie szkolenie komputerowe w którym będzie uczestniczyła jedna osoba. Szkolenie odbywać się będzie w Częstochowie.

Gidle, dn. 04.08.2009
 
Rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla 4 osób w zawodzie nowoczesny sprzedawca, realizowane w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”, które potrwają do połowy września 2009 r. Uczestniczki dojeżdżają na szkolenia do Częstochowy.

Gidle, dn.  03.08.2009
 
GOPS Gidle wysłał zapytania ofertowe do 3 firm prowadzących szkolenia z zakresu poradnictwa psychologicznego i zawodowego. Na zapytanie odpowiedziały 2 firmy.                                                       
 
Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego szkoleń zawodowych w zawodach: kucharz małej gastronomii, nowoczesny sprzedawca, obsługa komputera, kosmetyczka, opiekunka środowiskowa, florystyka realizowanych w ramach projektu EFS „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 
Niniejszym informuje się, że na wykonanie zadania - przeprowadzenie szkoleń zawodowych  dla 10 osób  wybrano ofertę firmy APUS ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie w/w usługi – 25.000,00 zł brutto.

Gidle, dn. 24.07.2009
 
W dniu 24.07.2009 r zakończyły się szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym” . Szkolenie zakończyło 10 osób. W ramach szkolenia odbyły się:
-     warsztaty z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych,
-     indywidualne poradnictwo psychologiczne
-     indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach którego zostały określone potrzeby szkoleniowe uczestników projektu
-     autoprezentacja i wizaż.
Na podstawie indywidualnego planu działania określono następujące potrzeby szkoleniowe:
-     2 osoby - szkolenie - „Kucharz małej gastronomii”
-     4 osoby – szkolenie „Nowoczesny sprzedawca”
-     1 osoba – szkolenie „Kurs komputerowy”
-     1 osoba – szkolenie „Kurs kosmetyczny”
-     1 osoba – szkolenie „ Opiekunka środowiskowa”
-     1 osoba – szkolenie „ Florystyka”

Gidle, dn. 29.05.2009
 
W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W sumie w miesiącach czerwiec i lipiec odbędzie się 7 spotkań grupowych i 17 spotkań w ramach konsultacji indywidualnych. Spotkania odbywać się będą w Sali GOK Gidle przy    ul. Pławińskiej 22

Gidle, dn. 20.05.2009
 
GOPS Gidle wysłał zapytania ofertowe do 3 firm prowadzących szkolenia z zakresu poradnictwa psychologicznego i zawodowego. Na zapytanie odpowiedziały 2 firmy.
 
Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego szkoleń z zakresu poradnictwa psychologicznego i zawodowego realizowanych w ramach projektu EFS „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Niniejszym informuje się, że na wykonanie zadania - przeprowadzenie szkoleń dla 10 osób  z zakresu poradnictwa psychologicznego, zawodowego wybrano ofertę firmy APUS ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie w/w usługi – 14.100,00 zł brutto.

 
Gidle, dnia   11.05.2009
 
W dniu 4 maja 2009 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Instytucja wdrażająca przyznała na realizacje projektu dotację rozwojową w kwocie 78.086,89 zł tj. 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego na 2009 rok.
Gmina Gidle zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 9.161,04 zł tj. 10,5 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w 2009 r.
GOPS Gidle przystępuje do organizowania szkoleń przewidzianych w projekcie.

 

 

 

 

 

 

 


18.05.2012 r

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach w bieżącym roku będzie kontynuował realizację projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” , Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Wniosek spełnił wymagane kryteria formalne i został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Informatycznym. Obecnie po przeprowadzonych negocjacjach wniosek został zatwierdzony i oczekujemy na podpisanie umowy. Wniosek opiewa na kwotę  87.247,93 zł.
Projektem objęto 10 osób, które wymagają intensywnej aktywizacji i wyrażają gotowość do współpracy w zakresie zmiany swojej sytuacji życiowej. Z uczestnikami projektu podpisano kontrakty socjalne w ramach, których zaoferowano szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu określenia kwalifikacji zawodowych i potrzeb szkoleniowych, trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne, badania lekarskie i szkolenia zawodowe.

 

Na wysłane zapytania ofertowe odpowiedziały 2 firmy, spośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy APUS z Częstochowy, ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa   na kwotę 14.750,00 zł brutto.
Ponadto ofertę złożyła:
- firma Agencja Zatrudnienia APNET ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski na kwotę 20.250,00 zł brutto.


 
Gidle, dn. 13.05.2010 r
 W dniu dzisiejszym wysłane zostały zapytania ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego, obsługi komputera na potrzeby poszukiwania pracy, wizażu do 3 firm szkolących:
-„APNET” Agencja Zatrudnienia w Piotrkowie Trybunalskim
- Ośrodek Szkoleniowy „AT” w Opocznie
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „APUS” w Częstochowie.
Termin na przesłanie ofert to 20 maj 2010 r.

Gidle, dn. 11.05.2010 r

 

 


 

 


 
27.01.2012 r
GOPS w Gidlach  informuje, że w 2012r. będzie po raz kolejny realizował projekt systemowy "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gidle zagrożonych wykluczeniem społecznym". W ramach Projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń zawodowych: nowoczesny sprzedawca, kosmetyczka i operator wózków widłowych., kierowca samochodu ciężarowego lub inne w zależności od predyspozycji uczestników. Planuje się również umożliwienie 5 uczestnikom uzyskania prawa jazdy kategorii B. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które jednocześnie spełniają poniższe wymagania formalne:
  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej,
  • znajdują się w wieku aktywności zawodowej, są osobami bezrobotnymi,  nieaktywnymi zawodowo lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • posiadają wykształcenie najwyżej średnie, lub nie przystosowane do lokalnego rynku pracy,
  • nie korzystają z takich samych świadczeń w innych projektach POKL
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do dnia 31 marca 2012 roku  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gidlach ;  w godzinach od 800 do 1500 lub telefonicznie  (34) 3272 027 wew. 221 kom. 798260591.

 

 

 
 
W dniu wczorajszym zakończyły się szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwa indywidualnego, warsztaty psychologiczne, konsultacje indywidualne z psychologiem, szkolenia podnoszące umiejętności przydatne w rodzinie, autoprezentacja i wizaż oraz podstawy obsługi komputera. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w wymienionych formach wsparcia. Obecnie trwa jeszcze kurs na prawo jazdy kat.B w którym uczestniczy 7 osób.    

 

 


 

 

 

 

 

07.08.2012

 


08.05.1012 r

 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

Gmina Gidle położona jest na północnym krańcu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w południowej ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

  • 16.7%
  • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 9
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Gidle Projekty Unijne Powiat Radomszczański Samorząd Urząd Gminy Gmina
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.