Gmina Gidle
poniedziałek 19 lutego 2018 r., imieniny obchodzą: Arnolda, Konrada
BIP

Strona główna » GOPS Gidle » Realizacja Projektu z EFS » Charakterystyka Projektu

Charakterystyka Projektu

wielkość tekstu:A | A | A

\"\"
 
Charakterystyka projektu
 
Celem projektu jest aktywizacja  społeczno - zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy lub nieaktywnych zawodowo  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
Projekt realizowany jest na terenie gminy Gidle.
Problem ogólnym, z którego wynika konieczność realizacji projektu jest zagrożenie wykluczeniem społecznym i zawodowym mieszkańców gminy Gidle oraz narastające potrzeby klientów pomocy społecznej.
Cel ogólny projektu, czyli rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie do nich dostępu osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo  zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, do których zalicza się:
- aktywna integracja osób korzystających z pomocy społecznej poprzez spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
- doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.
Poprzez zawarcie z odbiorcami projektu kontraktów socjalnych, przewidujących zastosowanie wsparcia finansowego, pracy socjalnej oraz instrumentów aktywnej integracji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach planuje rozwiązać problemy powodujące dysfunkcje społeczne konkretnego odbiorcy.
Projekt jest zgodny z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Strategią Rozwoju Gminy Gidle oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Gidle.
Realizacja projektu zapewni zatem wzmocnienie i wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym, co powoduje efektywniejsze wykorzystanie potencjału uczestników w gospodarce lokalnej.
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

Gmina Gidle położona jest na północnym krańcu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w południowej ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

  • 16.7%
  • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 4
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.